Kategorie

Regulamin

REGULAMIN KWIACIARNI INTERNETOWEJ „SIZAL KWIATY”

 

I) INFORMACJE OGÓLNE

 

 

Właścicielem sklepu internetowego www.kwiatyjaslo.pl jest Michał Turek prowadzący działalność pod nazwą:

F.H.U.”SIZAL” Michał Turek

z siedzibą w Jaśle 38-200 przy ulicy Karmelickiej 1 .

NIP 685-195-26-95

wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 685/2001 prowadzonej przez Burmistrza Miasta Jasła.

REGON 371033839

e-mail: sizal24@gmail.com

NR. KONTA : 93862710112001005299470001 Bank Spółdzielczy w Bieczu o/Jasło

TEL. 134924145

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu, ponieważ złożenie zamówienia jest jednoznaczne z jego akceptacją.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje sie przepisy  ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

 

Prezentowane ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT i są gwarantowane w momencie złożenia zamówienia

 

 

II) SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

1. Złożenie zamówienia jest możliwe:

a ) drogą internetową za pośrednictwem poprawnie wypełnionego formularza zamówienia z podaniem adresu e-mail oraz numeru telefonu.

 

b) drogą telefoniczną pod nr. tel. (48) 13 4924145. Składając w ten sposób zamówienie można dokonać płatności przelewem na nasze konto bankowe nr : 93862710112001005299470001 Bank Spółdzielczy w Bieczu o/Jasło ,lub zapłacić kartą (wystarczy podać numer i datę ważności karty). W przypadku wpłaty na konto prosimy o przesłanie dowodu wpłaty na adres e-mail sizal24@gmail.com

 

c) osobiście w siedzibie kwiaciarni przy ul. Karmelickiej 1 ,38-200 Jasło.

 

2. Po każdym zamówieniu złożonym drogą internetową wysyłane jest potwierdzenie złożonego zamówienia na adres e-mail podany w formularzu zamówienia .

 

3. Płatności internetowe realizowane są za pośrednictwem firmy Dotpay.pl. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

3a. Płatnosci określone w walutach obcych zostaną przeliczone na PLN wg aktualnego kursu ogłoszonego przez NBP. W razie wyboru przez Klienta płatności w walucie karty płatniczej DCC (Dynamic Currency Conversion) cena będzie zależna od  aktualnego na dzień transakcji kursu walutowego określonego przez First Data Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i z tego powodu może ulec zmianie, a Kupujący będzie obowiązany uiścić cenę w zmienionej wysokości, o ile wcześniej zaakceptuje zaproponowany kurs wymiany walut.

 

4. Zamówienia będą realizowane i uznane za wiążące w momencie odnotowania pieniędzy na koncie lub otrzymania informacji od Dotpay.pl o wpływie gotówki od zamawiającego. W przypadku płatności bezpośrednio na konto 93862710112001005299470001 Bank Spółdzielczy w Bieczu o/Jasło w celu przyśpieszenia realizacji zamówienia prosimy o przesłanie na e-mail: sizal24@gmail.com potwierdzenia realizacji przelewu lub dowodu wpłaty.

 

III) DOSTAWA KWIATÓW

 

5. GRATIS doręczamy kwiaty na terenie miasta Jasło przy zamówieniu na kwotę minimum 40 zł. Koszty dostawy poza granice Jasła ustalone są w/g odległości z podziałem na strefy. Cena za dostawę w strefie obliczana jest automatycznie przy wypełnianiu formularza zamówienia po wpisaniu adresu dostawy. Dostawa poza określone strefy odbywa się tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel 134924145 a koszt ustalany jest indywidualnie w/g odległości . Koszt dostawy to ok 1zł /km płatny w obie strony . Maksymalna odległość dostawy kwiatów to ok.30km.

 

Złożone zamówienia mogą zostać odebrane osobiście w Kwiaciarni przy ul. Karmelickiej 1 38-200 Jasło, jednak w takim przypadku przy wypełnianiu formularza zamówienia należy zaznaczyć opcję odbiór osobisty.

 

IV) DOSTAWA POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW (poza kwiatami żywymi)

 

6. Dostawa innych produktów niż kwiaty dokonywana jest za pośrednictwem firm kurierskich a koszt , forma dostawy wybierane są z dostępnych opcji przy wypełnianiu formularza zamówienia. Czas dostawy wynosi zwykle ok 2-5 dni roboczych .

 

V) CZAS DOSTAWY

 

7. Standardowo dostawy realizujemy w godz. 9.30 – 18.00, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy i niedziel. Zamówienia prawidłowo złożone i opłacone do godz. 14.00 mogą być zrealizowane w ten sam dzień ,natomiast zamówienia złożone po godz.14.00 realizowane będą w dniu następnym. Przy wypełnianiu formularza dostawy proszę podać sugerowany czas dostawy wówczas w miarę możliwości będziemy się starali dostarczyć zamówienie we wskazanym przez Państwa czasie. Sugerowany czas dostarczenia nie jest gwarantowanym czasem dostawy.

9. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować godziny dostawy w takie dni jak: Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki.

10. Dostawy kwiatów realizowane do instytucji, banków, hoteli, dużych zakładów itp. są doręczane do sekretariatu bądź recepcji.

11. Zamówienia specjalne na takie okazje jak Ślub, Komunia prosimy składać z tygodniowym wyprzedzeniem. Preferowany kontakt telefoniczny: 13 4924145

 

VI) OGRANICZENIA LUB BRAK MOŻLIWOSCI REALIZACJI i DOSTARCZENIA

ZAMÓWIENIA

 

12. Z uwagi na sezonowość kwiatów ,a także w przypadku braku dostępności na rynku zamówionego produktu www.kwiatyjaslo.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zamówieniu. Czasami zastąpienie jednego kwiatu innym może być niezbędne, aby dotrzymać termin doręczenia. Wówczas zamienione kwiaty dobierane są zawsze tak aby cena, kolorystyka ,a także wielkość była jak najbardziej podobna do produktu który Państwo zamawiacie. Gwarantujemy jednak, że będą to zawsze pozycje o tej samej jakości i wartości. Zawsze robimy wszystko co w naszej mocy, aby bukiet, który otrzymuje odbiorca był taki sam jak w zamówieniu.

 

13. Kwiaciarnia www.kwiatyjaslo.pl nie odpowiada za sytuacje, w których odbiorca bukietu jest nieobecny pod wskazanym adresem dostawy lub odmawia odbioru kwiatów z przyczyn innych niż jakość dostarczonego produktu. W przypadku nieobecności odbiorcy pod wskazanym adresem dostawy zostawiamy informację o próbie dostarczenia przesyłki z prośbą o kontakt telefoniczny w celu zrealizowania usługi. Jeżeli kontakt ze strony odbiorcy nie nastąpi w ciągu 24 godz. usługę uważa się za zrealizowaną. W przypadku odmowy odbioru kwiatów z przyczyn innych niż jakość dostarczonego produktu, kurier na odwrocie dowodu dostawy sporządza stosowną notatkę, w takim przypadku usługę również uważa się za zrealizowaną. W sytuacjach zaistniałych powyżej, informujemy drogą mailową lub telefoniczną o braku możliwości dostarczenia, przygotowanego przez nas bukietu, wskazanemu w zamówieniu odbiorcy.

 

14. Aby uniknąć sytuacji opisanych w pkt 13 oraz ułatwić dostawę proszę w formularzu zamówienia w pozycji „numer tel odbiorcy” lub „uwagi” podać nr tel. osoby której przesyłka ma być doręczona.

 

15. Właściciel Kwiaciarni zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia ,a także w razie wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia np. zawiera treści obraźliwe, zniesławiające lub naruszające dobra osób trzecich
O zaistnieniu takiej sytuacji kwiaciarnia zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

 

16. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie lub nie dostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych lub niepełnych danych przez zamawiającego.

 

VII) ZWROTY I REKLAMACJE.

 

Szanowni klienci

Świadczymy dla Państwa usługi od ponad 12 lat, staramy się aby nasze kwiaty były zawsze świeże i najwyższej jakości , a kompozycje , bukiety , wyjątkowe. Dokładamy wszelkich starań aby zamówienia były realizowane zgodnie z zaleceniami klienta, dlatego gdy pojawi się z naszej strony błąd dołożymy wszelkich starań, aby odbudować Państwa zaufanie. Każda reklamacja zostanie potraktowana poważnie i szczegółowo rozpatrzona. Po przeanalizowaniu zaistniałego problemu kwiaciarnia zaproponuje propozycje rekompensaty.

 

17. Ze względu na specyficzny charakter realizowanej przez nas usługi (świeże kwiaty), wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przy dostawie. Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia jakości kwiatów w obecności kuriera. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do jakości dostarczonego bukietu Odbiorca zobowiązany jest sporządzić notatkę reklamacyjną z informacja czego dotyczy i niezwłocznie przesłać na adres e-mail: sizal24@gmail.com . Wówczas w terminie do 24 godz. podejmujemy decyzję w sprawie rozstrzygnięcia zgłoszonej reklamacji, jeżeli reklamacja zostanie uznana następuje wymiana wadliwego towaru lub zwrot pieniędzy dla kupującego. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie.

18. Kupujący wszelkie reklamacje dotyczące wykonanej usługi będzie składał w formie pisemnej, przesyłając je drogą mailową na adres: sizal24@gmail.com lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres kwiaciarni: F.H.U.”SIZAL” Michał Turek z siedzibą w Jaśle 38-200 przy ulicy Karmelickiej 1

Reklamacje towarów innych niż kwiaty cięte i doniczkowe a także towarów które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia.


 

VIII) ZWROT TOWARÓW PRZEZ KONSUMENTA


 

19. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem  lub odesłanie rzeczy przed jego upływem.

20. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach niniejszego serwisu nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

21.  W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru zamówienia. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub pracownika sklepu internetowego.

 

1) Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

2) Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

22. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt 19 , umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu natomiast zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


 

 

 

IX) BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI I OCHRONA DAYCH OSOBOWYCH


 

23. Akceptujemy różne formy płatności: e-przelew, karta, przelew zwykły, gotówka.

24. Płacąc kartami kredytowymi z naszej strony www.kwiatyjaslo.pl następuje przekierowanie do serwisu naszego partnera - serwisu obsługi płatności Dotpay, karta jest autoryzowana przy zastosowaniu protokołów szyfrujących. Kwiaciarnia www.kwiatyjaslo.pl nie otrzymuje żadnych danych dotyczących Państwa karty płatniczej, a cały proces odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego interfejsu firmy Dotpay.

25. W przypadku realizowania zapłaty przelewem elektronicznym, płatność odbywa się poprzez stronę wybranego przez kupującego banku, gdzie bezpieczeństwo dokonywanej transakcji gwarantuje bank, który posiada odpowiednie systemy zabezpieczeń.

26. Klient dokonujący rejestracji w sklepie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych tylko w celu realizacji zamówienia. Nie udostępniamy podmiotom trzecim danych osobowych naszych klientów. Dokładamy starań do zabezpieczenia danych osobowych naszych klientów przed nieautoryzowanym dostępem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Każdy klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych są one usuwane z bazy danych sklepu.

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ,a wszelkie spory rozstrzygane będą we właściwym sądzie w Jaśle.

 

28.   Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest :

    F.H.U. SIZAL MICHAŁ TUREK 38-200 JASŁO UL. KARMELICKA 1
    NIP: 6851952695, REGON: 371033839 

  2. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia dostępu do sklepu internetowego www.kwiatyjaslo.pl

  3. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę pisać na podany adres: sizal24@gmail.com

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego :

  • przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

  • po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane będą przechowywane do czasu rezygnacji z dostępu do sklepu , zakończenia działania sklepu, bądź do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

 

Prowadzimy legalną działalność gospodarczą i gwarantujemy, że zawierane transakcje są zgodnie z obowiązującym prawem, dokładamy również wszelkich starań żeby zakupy w naszym sklepie cechowały się profesjonalizmem i satysfakcjonowały naszych klientów.